ARACIS – raport de activitate 2021

10

ARACIS – raport de activitate 2021

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) și-a prezentat raportul de activitate pe anul 2021 și a derulat sesiunea de consultare cu privire la Strategia agenției pentru perioada 2022-2026 și la proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.

La evenimentul desfășurat cu sprijinul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, a participat secretarul de stat Gigel Paraschiv, de la Ministerul Educației. Au fost prezenți peste 130 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, cu atribuții în domeniul asigurării calității, reprezentanți ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), ai Autorității Naționale pentru Calificări (ANC), ai Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), membri ai consiliului și ai aparatului tehnic al ARACIS.

ARACIS ne informează că „au fost prezentate Raportul de activitate al ARACIS pe anul 2021, Principalele direcții strategice ale ARACIS pentru perioada 2022-2026, precum și Proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.

Participanții au fost invitați să își expună punctul de vedere cu privire la aceste direcții strategice și să facă propuneri referitoare la alte obiective strategice pe care le consideră importante pentru Agenție și pentru sistemul de învățământ superior din România.

În ceea ce privește proiectul de Standarde referitoare la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice, consultarea publică a părților interesate în asigurarea calității în învățământul superior a fost realizată de ARACIS în două etape. Într-o primă etapă, proiectul de Standarde a fost trimis către părțile interesate (federațiile studențești, instituțiile de învățământ superior, consorțiile universitare, Consiliul Național al Rectorilor, ME, sindicatul cadrelor didactice, ANC), pentru formularea unor propuneri de modificare, iar a doua etapă s-a desfășurat în cadrul sesiunii de consultare din data de 27 iulie 2022”.

ARACIS anunță că în perioada următoare, „va definitiva și va face publice Strategia pentru perioada 2022-2026 și Standardele referitoare la modul de desfășurare a activităților de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice şi evaluare, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.

Programul evenimentului și prezentările din cadrul acestuia se regăsesc aici”.