Burse de studii pentru elevi etnici români din Ucraina

9

Burse de studii pentru elevi etnici români din Ucraina

Elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina din școli cu predare în limba română sau cu studierea unor discipline de învățământ în limba română ca limbă maternă le este adresat programul de burse deschis de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României.

Sunt eligibile pentru a participa la procesul de selecție toate asociațiile, fundațiile, organizațiile nonguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina și au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea și/sau promovarea identității culturale, lingvistice, religioase, etnice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina.
Asociațiile, fundațiile sau organizațiile nonguvernamentale trebuie să fie înregistrate atât din punct de vedere legal, cât și fiscal în Ucraina și să demonstreze că au capacitatea de a desfășura în bune condiții procesul de selecție a beneficiarilor de burse.
Vor beneficia de burse elevii etnici români din clasele I-IV, în condițiile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.
Cuantumul bursei este de 2.000 de lei/elev.
Termenul pentru transmiterea documentelor este 15 septembrie 2022.
Detalii: http://dprp.gov.ro/web/anunt-selectie-parteneri-ucraina-2022/