Campania de vaccinare în școli și universități e gata să pornească

12
Campania de vaccinare în școli și universități e gata să pornească
Foto: Guvernul României

Campania de vaccinare în unități de învățământ preuniversitar se desfășoară în perioada 13 septembrie-15 noiembrie; în universități se desfășoară în perioada 1 octombrie-1 decembrie. Metodologia derulării campaniei a fost prezentată Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Detalii ne oferă col. dr. Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2:

„În vederea limitării riscului de infectare cu SARS-CoV-2 în comunitate, precum și în unitățile de învățământ se va desfășura o campanie specială pentru vaccinarea în unitățile de învățământ a elevilor, familiilor acestora, studenților, personalului didactic și nedidactic încadrat în unitățile respective. Este important de precizat că această acțiune de vaccinare se derulează pentru o perioadă de circa două luni pentru învățământul preuniversitar și două luni pentru învățământul universitar, pentru doza unu. Ulterior, în oglindă, se va continua cu administrarea celei de a doua doze. Practic, pentru sistemul preuniversitar activitatea de vaccinare debutează în 13 septembrie și se va încheia pe 15 noiembrie, iar pentru învățământul universitar debutează la 1 octombrie și se finalizează pe 1 decembrie. De menționat că în învățământul universitar există posibilitatea de a se organiza chiar mai devreme aceste puncte de vaccinare. Pentru învățământul preuniversitar acțiunea de vaccinare se desfășoară în trei modalități: fie cu echipa mobile de vaccinare, fie prin înființarea unor cabinete proprii de vaccinare în cabinetele medicale proprii, fie prin arondarea unităților de învățământ la centrele de vaccinare din proximitate care folosesc unul dintre cele două vaccinuri care au recomandare de administrare la persoanele cu vârsta de peste 12 ani, respectiv acțiunea de la compania BioNTech- Pfizer sau vaccinul de la compania Moderna. Pentru învățământul universitar se vor organiza cabinete de vaccinare în incinta cabinetelor medicale din campusurile universitare sau în alte spații corespunzătoare. Vaccinarea se va asigura fie de personalul medico-sanitar propriu, încadrat în cabinetul medical respectiv, fie de echipe mobile de vaccinare, alocate prin grija direcțiilor de sănătate poublică județene sau a municipiului București. Este important de menționat că ne dorim ca până la data de 10 septembrie spațiile identificate să fie evaluate de specialiști din cadrul direct celor de sănătate publică, respectiv a municipiului București pentru învățământul preuniversitar și, până la sfârșitul lunii octombrie, pentru învățământul universitar, pentru a se demarat deja activitatea de organizare a cabinetelor de vaccinare și a spațiilor în care se vor derula vaccinările cu echipe.

Este important, iarăşi, de subliniat, ne dorim ca pentru fiecare unitate de învăţământ să fie stabilită deja modalitatea prin care se va derula activitatea de vaccinare, fie cu echipe mobile, fie cu înfiinţarea unui cabinet de vaccinare propriu, fie prin arondarea unităţii de învăţământ la un centru de vaccinare din proximitate. De asemenea, se va stabili un program de vaccinare în una sau mai multe zile pe săptămână, în funcţie de solictări, iar acest program va fi adaptat astfel încât să asigure accesibilitate cât mai mare la vaccinare, fie într-un program de dimineaţa, alternativ cu un program de după-amiaza pentru a da posibilitatea mai multor persoane de a reuşi să ajungă la vaccinare.

Se va alege, aşa cum am menţionat, unul dintre vaccinurile care sunt aprobate pentru administrare la persoanele cu vârstă de peste 12 ani, fie de la compania BioNTech – Pfizer, fie de la compania Moderna. Pentru planificarea la vaccinare cu ajutorul echipelor mobile, săptămânal, prin grija conducerii unităţii de învăţământ, se va face catagrafierea persoanelor eligibile care îşi exprimă intenţia de vaccinare şi se va întocmi o situaţie numerică a acestora, care mai departe va fi transmisă către direcţiile de sănătate publică pentru a organiza echipele mobile de vaccinare şi pentru a stabili numărul de doze care trebuie repartizate către unitatea de învăţământ. Aceste solicitări se fac cu cel puţin 48 de ore anterior de deplasare a echipei mobile, tocmai pentru a avea timp de organizare a activităţilor logistice. Pentru fiecare unitate de învăţământ se alocă cel puţin o echipă mobilă şi va fi stabilită ziua sau zilele din săptămână şi programul orar de funcţionare, care, preferabil, va fi păstrat pe toată durata derulării activităţilor de vaccinare în respectiva unitate de învăţământ, tocmai pentru ca atât elevii, cât şi angajaţii şi aparţinătorii elevilor (părinţii, bunicii) să ştie care este programul de vaccinare pentru a putea să-şi adapteze, din timp, programul propriu, zilnic, aşa încât să poată să fie disponibili atunci când îşi doresc.

Pentru vaccinarea în unităţile de învăţământ care vor avea centre de vaccinare proprii se va stabili programul de lucru care va fi afişat la loc vizibil, iar prezentarea la vaccinare se va face fără programare, va fi o prezentare directă.

Pentru vaccinarea în unitățile de învățământ care sunt arondate unor centre de vaccinare din proximitate, prezentarea se poate face atât direct la centrul de vaccinare, fără programare sau cu programare prealabilă în platformă. Reamintesc faptul că la acest moment, programarea prin platformă nu este obligatorie şi oamenii nu trebuie refuzaţi în centrele de vaccinare, invocând motivul absenţei programării în platformă.

Locaţia şi programul centrului de vaccinare la care unitatea de învăţământ este arondată trebuie să fie afişată la loc vizibil în incinta unităţii de învăţământ, tocmai pentru ca părinţii copiilor, copiii, cadrele didactice să ştie unde este situat acest centru de vaccinare şi care este programul de lucru.

De asemenea, este important de precizat că minorii vor fi însoţiţi la vaccinare de către aparţinătorii adulţi, toate vaccinările se fac doar după exprimarea consimţământului informat, formularul de exprimare a consimţământului informat poate să fie descărcat anterior prezentării la vaccinare, pentru a fi vizualizat de către aparţinători. Este un link, care va fi pus la dispoziţia tuturor, se regăseşte pe platforma de vaccinare, vaccinare-covid.gov.ro, formularul de exprimare a consimţământului informat pentru minori, de asemenea, tot acolo se regăseşte şi chestionarul pentru triajul minorilor.

Aşa cum am mai anunţat, s-au demarat acţiuni de informare în cadrul unităţilor de învăţământ. În momentul acesta sunt 215 acţiuni desfăşurate la nivel naţional în 15 judeţe, acţiuni de informare şi sunt 33 de acţiuni care în momentul de faţă sunt în pregătire în alte 20 de judeţe. Mai mult decât atât, noi am catagrafiat cu ajutorul Ministerului Sănătăţii o situaţie a cabinetelor medicale şcolare, care îndeplinesc în momentul de faţă condiţiile de a înfiinţa un cabinet de vaccinare. Pot să vă spun că din centralizarea datelor a rezultat un număr de aproximativ 476 de cabinete care au dotare complete – frigider, calculator, imprimantă, surse de acces la internet. De asemenea, aceste cabinete au inclusiv medic, personal medico-sanitar, care poate să deruleze activităţile de vaccinare”.