Complex universitar ultramodern, deschis către comunitate

39

Complex universitar ultramodern, deschis către comunitate

Dezideratul frecvent invocat al conlucrării dintre mediul educațional și comunitate este pe cale să-și găsească o materializare la standarde remarcabile sub egida Universității Lucian Blaga din Sibiu: o sală polivalentă de 4.000 până la 5.000 de locuri, amenajabilă pentru o varietate de evenimente, precum întreceri sportive (de echipă și individuale, inclusiv atletism, mențiune necesară în condițiile penuriei de astfel de spații la noi), spectacole, concerte, manifestări științifice, conferințe, expoziții etc. Vor fi de asemenea, terenuri și dotări exterioare pentru activități sportive.

Studenții și profesorii vor desfășura activitate didactică în spațiile adiacente, complexul oferind și un exemplu de conlucrare academică în plan local, între instituțiile de învățământ superior emblematice ale zonei, Universitatea Lucian Blaga și Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu.

În mod specific, pe aceeași linie a conexiunilor la scara diversității educaționale, complexul va oferi un cadru de activitate școlilor și liceelor sibiene.

Deopotrivă, anvergura va fi și de ordin economico-social, prin cadrul și facilități asigurate pentru stabilirea de parteneriate, manifestări comune etc. cu mediul de business, autorități publice, organizații ale societății civile.

Că nu este vorba despre o promisune dintre cele care sunt lansate cu tenacitate în spațiul public referitor la asemenea construcții și care promisiuni rămân o dovedește evoluția demersurilor întreprinse până acum: trecerea în administrarea Universității Lucian Blaga a terenului de 31.011 mp de la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu situat în comuna Șelimbăr, includerea investiției în Lista-sinteză a subprogramului Complexuri sportive aprobată prin Ordinul MLPDA nr. 3961/14.10.2020, întocmirea și publicarea de către Compania Națională de Investiții a caietului de sarcini în vederea atribuirii contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

Odată cu fundamentarea promițătoarei realizări academice, prof. univ. dr. Sorin Radu, rectorul Universității Lucian Blaga din Sibiu, subliniază: „Complexul, care va întregi infrastructura universității noastre și care este deja de interes, va îndeplini două obiective extrem de importante – pe de o parte, va constitui piatra turnantă a parteneriatului cu întreaga comunitate sibiană, iar pe de altă parte, va reprezenta un pilon de bază pentru dezvoltarea parteneriatelor regionale și naționale. Este momentul ca pașii pe care i-a făcut până acum Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pentru colaborări la nivel regional și național să capete un contur mai apăsat”.

Detalii: https://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/sibiul-va-avea-sala-polivalenta-de-4-000-locuri-pentru-sport-concerte-festivaluri-ulbs-construieste-cea-mai-mare-polivalenta-din-regiune-cu-18-milioane-euro-156210.html.