Crearea unui campus integrat pentru învățământ dual

47
Crearea unui campus integrat pentru învățământ dual
Foto: Deșteptarea

Sugestii (eventual, un model) pentru constituirea unui consorțiu regional pentru învățământ dual și dezvoltare durabilă, de maximă actualitate și de perspectivă în evoluția educațională și economico-socială, se pot regăsi inclusiv în realizarea de acest fel de la Bacău. Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat formarea unui astfel de consorțiu, pe baza PNRR, care reunește învățământ superior, învățământ preuniversitar, cercetare, mediu economic, administrație publică locală.

Din consorțiu vor face parte: Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Liceul Tehnologic Anghel Saligny Bacău, Colegiul N. V. Karpen Bacău, companiile Aerostar SA Bacău și Sudometal SRL Bacău, municipalitatea Bacăului, administrația băcăuană la nivel județean.

Consorțiu educațional-socio-economic

Cu ocazia fundamentării consorțiului educațional-socio-economic, primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a subliniat: „Prin colaborarea noastră, parafată și materializată prin acest consorțiu, vom lupta să atragem fondurile prin PNRR puse la dispoziție pe componenta Reforma Educației. Este o competiție acerbă pentru aceste proiecte, iar noi sperăm să obținem finanțare pentru realizarea unui campus integrat pentru învățământul dual.”

Activitatea consorțiului are ca obiectiv principal „asigurarea educației și formării profesionale inițiale în sistem dual, prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici sau cu alți parteneri relevanți pentru a adapta educația și formarea profesională la cerințele pieței muncii”.

Esențială în reușita inițiativei se prefigurează a fi realizarea (construcție, dotare) a unui campus integrat pentru învățământ dual în municipiul Bacău, care să cuprindă spații de învățământ cu săli de clasă, amfiteatre, laboratoare, ateliere, biblioteci etc. Pentru aprobarea proiectului și, implicit, pentru realizarea investiției, o condiție de bază este reprezentată de alocarea în plan local a unui teren de minimum 20.000 mp.

Detalii: https://ecopolitic.ro/bacau-consortiu-regional-pentru-invatamant-dual-si-dezvoltare-durabila-a-municipiului-resedinta/