Cursuri de limba română pentru străinii care au dobândit o formă de protecție internațională

18
Cursuri de limba română pentru străinii care au dobândit o formă de protecție internațională
Foto: Canal Sud

În contextul actual geopolitic și economic, de interes și de utilitate poate fi oportunitatea deschisă legal ca străinii (și adulți, și minori) intrați și, cel puțin pentru o perioadă, stabiliți în România și recunoscuți ca atare să învețe limba română din sursă calificată, în mod organizat, printr-o formă de școlarizare nonformală.

Beneficiari de cursuri gratuite de inițiere în limba română pot fi:

  • persoane care au dobândit o formă de protecție internațională
  • persoane care au primit drept de ședere în România
  • cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor din Spațiul Economic European și cetățeni ai Confederației Elvețiene

Certificare conform Cadrului european de referință pentru limbi

Inițierea se desfășoară prin cursuri cu durata de minimum 216 ore, câte șase ore pe săptămână, rezultând 36 de săptămâni, repartizate pe parcursul unui an școlar, eventual, cu continuare în anul școlar următor. Seriile de curs încep pe măsură ce se strâng cel puțin zece solicitări.

După specificul cursurilor de acest fel, inițial, fiecare cursant este evaluat pentru stabilirea nivelului de competență lingvistică. Pe această bază, fiecare cursant este repartizat într-unul dintre cele trei module de învățare conform Cadrului european de referință pentru limbi (CECRL).

La sfârșitul fiecărui modul, cursanții sunt evaluați. În funcție de rezultatul obținut, cursantul poate continua cu modulul superior, poate parcurge activități remediale sau poate repeta modulul încheiat.

Detalii: https://ziarulfaclia.ro/cursuri-gratuite-de-initiere-in-limba-romana-pentru-strainii-care-au-dobandit-o-forma-de-protectie-internationala/