Evaluarea riguroasă a cadrelor didactice de studenți

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) propune evaluarea riguroasă a cadrelor didactice de către studenți ca soluție față de abaterile dezvăluite în desfășurarea învățământului online. Astfel de abateri au fost sesizate pe platformele sociale, fapt pentru care ANOSR „solicită luarea măsurilor necesare în vederea prevenirii abuzurilor de acest tip, acordarea respectului cuvenit studenților și informează studenții cu privire la mecanismele de care dispun pentru semnalarea acestor abateri”.

ANOSR accentuează că „îndeplinirea dezideratului de a forma studenții pentru societate și pentru piața muncii este imposibilă în lipsa unui parteneriat în procesul de învățare, asigurând un învățământ centrat pe student. Din nefericire, mai multe exemple existente și scoase la lumină odată cu trecerea la învățământul online demonstrează că încă regăsim cazuri în care ne aflăm extrem de departe de acest principiu prevăzut în Legea educației naționale. Chiar făcând abstracție de dreptul la integritate psihică și dreptul la onoare, ca drepturi inerente personalității și recunoscute constituțional, sistemul de învățământ superior este reglementat de prevederi specifice care apără drepturile și interesele studenților. Remediile la abaterile semnalate nu necesită o modificare a legislației, ci utilizarea instrumentelor de sesizare puse la dispoziție studenților și garantarea respectării lor de universitate”.

Studenții au dreptul de a sesiza Comisia de etică

ANOSR reamintește că articolul 303 din Legea educației naționale prevede (articolul fiind introdus de ANOSR) că „evaluarea cadrelor didactice de studenți este obligatorie, iar rezultatul evaluării este public”. Cu toate acestea, semnalează ANOSR, „lipsa măsurilor luate de universități în baza evaluărilor determină neîncrederea studenților în relevanța acestui instrument, deși astfel abaterile dezvăluite în spațiul public puteau fi rezolvate. Prin urmare, ANOSR solicită universităților: să publice rezultatele evaluării cadrelor didactice pe site-ul propriu, evidențiind clar aspectele pozitive și abaterile sesizate; să informeze studenții despre măsurile efective luate în baza evaluării lor, demonstrând că evaluarea studenților este analizată temeinic și are o finalitate. De asemenea, studenții au dreptul de a sesiza Comisia de etică (din care face parte minim un student reprezentant) pentru a semnala abaterile vădite de la Codul de etică și deontologie profesională universitară, prin atitudinile nepotrivite față de aceștia. Universitatea are obligația de a publica anual un raport privind sesizările depuse și modul de soluționare a acestora. Nu în ultimul rând, studenții pot depune o sesizare în baza art. 317 din Legea educației naționale la registratura universității pentru semnalarea unei abateri disciplinare. Deși nu ar trebui să mai discutăm de situații de acest tip în mediul universitar, ele se dovedesc a fi prezente, încălcând drepturile studenților și demotivându-i în parcursul lor academic”.

Episoade care nu au apărut brusc, odată cu învățământul online

ANOSR își reafirmă susținerea și sprijinul pentru „demersurile studenților de a sesiza abaterile din universități, în vederea asigurării unui sistem de învățământ de calitate, bazat pe acordarea unui respect reciproc între studenți și cadre didactice”.

Președintele ANOSR, Horia-Șerban Onița, subliniază: „Nu avem cum să spunem că aceste episoade triste sunt străine de învățământul superior românesc și au apărut brusc odată cu învățământul online. Mutarea activității didactice în online doar a scos la iveală în ultimele luni diferite atitudini incalificabile ale unor cadre didactice. Deși sporadice și fără dorința de a generaliza, ele sunt grave și pun sub semnul întrebării capacitatea mecanismelor universității de a depista, remedia sau, la nevoie, sancționa aceste abateri. Dacă procedura de evaluare a cadrelor didactice s-ar respecta întocmai literei și spiritului legii, cu siguranță nu am mai fi martorii acestor evenimente”.

Exit mobile version