Finanțare pentru parcurile de specializare inteligentă

10
Finanțare pentru parcurile de specializare inteligentă
Foto: Guvernul României

Educația, cercetarea și producția care se vor reuni sub egida parcurilor inteligente vor primi bani! Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență privind „instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente”.

Din decizia guvernamentală, este de reținut că „ordonanța de urgență reglementează modalitatea de finanțare a parcurilor de specializare inteligentă, bazate pe un concept partenerial care să contribuie la generarea de soluții și produse ale întreprinderilor, creșterea colaborării cu organizațiile de cercetare și inovare, asigurarea transferului tehnologic, și implementarea de tehnologii noi.
Fondatori ai parcurilor inteligente pot fi autorități publice locale/asociații de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naționale de cercetare dezvoltare sau alte organizații publice de cercetare care înființează acest tip de parcuri.
Fondatorii parcului pot solicita finanțare din fonduri locale, de la bugetul de stat și din fonduri europene pe baza planului de dezvoltare al parcului.
În domeniul energetic, măsurile răspund situației generate de creșterea prețului la materialele de construcții și la utilități publice”.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării definește parcul de specializare inteligentă ca „un amplasament bine delimitat prin documentațiile de urbanism elaborate în condițiile legii, în care entitățile, indiferent de forma lor de organizare, desfășoară activități de cercetare, dezvoltare experimentală, inovare și transfer tehnologic, inclusiv activități de transfer tehnologic, activități de producție de serie/serie zero, individuală, și/sau producție de masă, activități de prestări servicii, marketing și desfacere, precum și alte categorii de activități necesare produselor și serviciilor, specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel național și/sau la nivel regional“.

Titlul de parc de specializare inteligentă se acordă prin ordin al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Detalii: Temă europeană, prioritate în cercetarea românească. Parcurile de specializare inteligentă, Tribuna învățământului, nr. 28-29, aprilie-mai 2022, pp. 154-155