Jumătate dintre elevii noștri sunt la nivel de performanță limitată

La încheierea Programului Național de Testare Standardizată derulat de Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele școlare județene, în parteneriat cu platforma ed-tech de măsurare a performanței educaționale Brio® în perioada 30 mai-8 iunie 2022 cu scopul de a identifica modalitatea prin care tipul de testare propus poate fi generalizat, precum și permisivitatea mediului educațional românesc la tranziția către instrumente standardizate și digitale în evaluare, reținem dintre rezultate:

 • au participat 526 de școli din întreaga țară, cu elevi din toate ciclurile de învățământ: primar, gimnazial și liceal, în total, fiind administrate 280.237 de teste
 • inițiatorii precizează că „analiza itemilor au fundamentat o serie de limite de scoruri și categorii aferente. Scorurile sub 40 descriu o zonă de risc masiv pentru elevii respectivi: risc de abandon școlar, risc de nepromovare, risc de a nu putea promova examenele (evaluare națională sau bacalaureat) sau în risc de a nu putea înțelege componente ale materiei. Scorurile între 40 și 75 descriu o zonă de funcționalitate limitată: elevii reușesc să opereze cu noțiunile cuprinse în materie și reușesc să rezolve probleme fundamentale, fără însă a avea fluența și familiaritatea necesare, pentru a putea fi siguri că performanța aceasta este constantă. Scorurile între 75 și 95 descriu o zonă de funcționalitate bună: elevii sunt familiari și fluenți cu materia și rezolvă cu relativă lejeritate probleme, chiar de complexitate mai ridicată.  Scorurile peste 95 descriu o zonă de excelență: elevii sunt nu doar în elementul lor în respectiva materie, ci manifestă și elemente de creativitate individuală, abordând inclusiv probleme nefamiliare și complexe, cu potențial mare de performanță superioară”
 • aproximativ 50% din elevii testați se regăsesc în zona de performanță limitată
 • aproximativ 20% din populația testată „se află în zona de risc educațional
 • chiar în condițiile unui eșantion selectat peste media națională, rezultatele arată un volum extrem de mic de elevi în  zona de excelență (aproximativ 1-2%)
 • cele mai mari procente la nivelul tuturor ciclurilor școlare și la toate materiile testate sunt înregistrate în categoria „Performanță limitată”, urmată de categoria „Performanță bună”
 • cel mai mic procent de a fi în situația de risc la limba și literatura română se înregistrează la elevii testați din clasa a XI-a (9,32%)
 • la elevii de același nivel al clasei a XI-a, se înregistrează și cel mai mic procent de apartenență la categoria de excelență (0,97%)
 • cel mai mic procent al elevilor în situație de risc la matematică se înregistrează la clasa a XI-a (19,92%)
 • cel mai mic nivel de excelență la matematică se înregistrează la clasa a IV-a (2,02%)
 • cea mai mică pondere a elevilor în situație de risc la istorie se înregistrează la clasa a XI-a (10,16%)
 • cea mai mică pondere a elevilor în situație de excelență la istorie se înregistrează la aceeași clasă, a XI-a (1,21%)
 • între elevii din mediul urban și cei din rural este un decalaj la toate clasele și la toate disciplinele de învățământ în defavoarea mediului rural, cel mai mult, la categoriile risc educațional și performanță limitată

Gabi Bartic, CEO Brio®: „Am finalizat un proiect extrem de important pentru Brio®. Programul pilot de testare standardizată a fost, atât pentru noi, cât și pentru sistemul românesc de educație, un moment de cotitură: beneficiile unui demers de testare standardizată la nivel de sistem sunt multiple, de la posibilitatea de a interveni la nivel individual asupra lacunelor la elaborarea, la nivel de sistem, de politici noi. Dar mai cu seamă cred că am trecut, noi ca nație, un test de acceptare a unui asemenea instrument: participarea mult peste orice așteptare la acest program, precum și rezultatele sondajului de la finalul testului ne întăresc convingerea că întregul sistem își dorește o reformă profundă a instrumentelor de evaluare. Și aceasta e cea mai mare victorie, cred eu, a acestui program.”

Detalii: https://tribunainvatamantului.ro/standardizarea-evaluarilor-componenta-esentiala-a-reformei-in-educatie/

Exit mobile version