Măsuri accelerate împotriva violenței din școli

32

Măsuri accelerate împotriva violenței din școli

Față de fenomenul violenței în spațiile de învățământ, autoritățile și familiile își unesc preocupările și acționează în mod specific. Ministerul Educației a început concretizarea campaniei „Nu sunteți singuri. Împreună oprim violența în școli”.

Obiectivele campaniei, evidențiate de ministrul Ligia Deca, sunt: „Îmbunătățirea cadrului legislativ; realizarea unui plan urgent pentru îmbunătățirea activității comisiilor pentru prevenirea și eliminarea violenței din cadrul unităților de învățământ; derularea de sesiuni de informare și de prevenire la nivelul fiecărei școli; promovarea materialelor campaniei împotriva violenței prin intermediul rețelelor sociale”.

Reprezentanți ministeriali, ai părinților, elevilor și cadrelor didactice au convenit asupra unor prime măsuri: „Derularea de programe de consiliere adresate elevilor și părinților, centrate pe conștientizarea, informarea și formarea cu privire la dificultățile de adaptare a copiilor la mediul școlar și la diferite aspecte ale violenței școlare; sprijinirea activităților de consiliere individuală și de grup pentru victime, agresori și martori; organizarea de sesiuni de lucru cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu alte instituții sau specialiști cu competențe în domeniu, pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și a programelor de susținere a victimelor actelor de violență în familie și în școli; modificarea Statutului elevului, prin completarea listei de obiecte interzise în școli.”

La rândul lor, autorități locale, instituții de protecție a copiilor și familiei, precum și organizații neguvernamentale accelerează modalitățile de intervenție împotriva agresiunilor îndreptate asupra minorilor, ca și împortiva violențelor comise de minori.

Foto: Școala 3 Buftea

Detalii: https://tribunainvatamantului.ro/noutati-de-ultima-ora-in-politicile-publice-pentru-educatia-si-protectia-copiilor/