Medicii cu masterat didactic vor putea preda educație pentru sănătate

36

Medicii cu masterat didactic vor putea preda educație pentru sănătateLegea învățământului preuniversitar (aflată în stadiul de proiect supus dezbaterii în Parlament) prevede, între altele, posibilitatea ca medicii absolvenți ai masteratului didactic să predea la clasă module prin care se vor introduce cunoștințe referitoare la educația pentru sănătate, nutriție și alimentație sănătoasă.

Prevederi comparabile, în sensul deschiderii școlii către profesioniști din mai multe sectoare economico-sociale, vizează conlucrarea în predarea unor noțiuni de educație juridică, precum și în derularea activităților specific de învățământ dual.

Este de reamintit că, deocamdată, în legătură cu legile viitoare din domeniul educațional există doar propuneri, intenții, proiecte. Legea învățământului superior a fost adoptată de Senatul României, iar Legea învățământului preuniversitar a fost adoptată de Camera Deputaților. Cele două legi urmează să fie supuse plenului Parlamentului, un termen în acest sens fiind 22 mai. Adoptarea legilor în actuala sesiune parlamentară va permite intrarea lor în vigoare odată cu începerea anului școlar și a anului universitar 2023-2024, la 1 septembrie, respectiv, la 1 octombrie.

Detalii: https://tribunainvatamantului.ro/proiectul-legii-invatamantului-preuniversitar-a-trecut-de-camera-deputatilor/