Nu se admit contestații la probele eliminatorii de admitere la învățământ dual

10
Nu se admit contestații la probele eliminatorii de admitere la învățământ dual
Foto: Liceul Tehnologic UCECOM Spiru Haret Constanța

Unitățile de învățământ cu învățământ dual care au decis efectuarea admiterii 2022 în totalitate sau la unele calificări profesionale prin probe eliminatorii au ajuns la momentul organizării acestor probe, la 29 iulie, dată fixată prin „Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2022-2023”.

Candidaților la admitere li se reamintește că derularea probelor eliminatorii se produce în organizarea unităților de învățământ, „conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probele eliminatorii pentru calificările respective din învățământul dual”.

Este de reținut că, potrivit reglementărilor, „rezultatele la probele eliminatorii nu pot fi contestate”.

În aceeași zi a desfășurării probelor, se face „comunicarea rezultatelor probelor eliminatorii de către unitatea de învățământ care a organizat probele eliminatorii pentru calificările respective. Rezultatele probelor eliminatorii se afișează la sfârșitul fiecărei zile, împreună cu precizarea privind posibilitatea candidaților respinși de a fi repartizați pe locurile libere după finalizarea etapei a II-a de admitere de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Secretariatele unităților de învățământ care organizează admiterea în învățământul profesional și dual eliberează, la cererea candidaților respinși la probele eliminatorii, fișele de înscriere la învățământul professional și dual de stat în vederea participării la etapa de repartizări și redistribuiri pe locurile libere și rezolvarea cazurilor speciale, după etapa a II-a de admitere, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat probe eliminatorii, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere”.

La 1 august 2022, la unitățile de învățământ și la calificările la care sunt prevăzute probe de admitere și probe suplimentare de admitere, se desfășoară probele, „în cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri sau în cazul în care este prevăzută organizarea acestora indiferent de numărul de candidați înscriși pe numărul de locuri disponibile, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează probe suplimentare”.

Detalii: https://tribunainvatamantului.ro/disparitia-scolii-profesionale/