O nouă facultate la USAMV Cluj-Napoca

88

O nouă facultate la USAMV Cluj-Napoca

Din noul an universitar, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va avea o nouă facultate: Facultatea de Silvicultură și Cadastru. Totodată, Facultatea de Horticultură își schimbă structura și denumirea, devenind Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală.

Prof. univ. dr. Viorel Mitre, decanul Facultății de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, explică noutățile anului universitar care vine: „Încă de la înființare, facultatea noastră s-a dovedit o structură foarte dinamică. În timp, a devenit cea mai mare facultate din cadrul USAMV Cluj-Napoca, atât ca programe de studiu, cât și ca număr de studenți, iar absolvenții noștri s-au validat, devenind specialiști de renume în țară și străinătate. Evoluția și dezvoltarea facultății au creat premisele desprinderii a două dintre specializări și înființarea unei noi facultăți – Facultatea de Silvicultură și Cadastru. În acest cadru, facultatea noastră și-a schimbat denumirea în Facultatea de Horticultură și Afaceri în Dezvoltare Rurală, devenind astfel o structură mai suplă, mai promițătoare și atractivă, mai ușor de administrat și de perspectivă. Vom gestiona 6 programe de licență și 8 de master, inclusiv unul în limba engleză – Agribusiness. Inclusiv introducerea cuvântului «afaceri» în noua denumire a facultății subliniază faptul că absolvenții noii facultăți vor iniția și conduce cu success afaceri în ferme pomicole, viticole, legumicole, floricole, combinate de vinificație, structuri de prelucrare legume-fructe, unități de alimentație publică, proiectare și amenajare spații verzi, agroturism și industria turismului. Toate aceste afaceri sunt în trend, au finanțări europene, sunt foarte profitabile și de viitor.”

Decizia de constituire a noilor facultăți a fost aprobată în Ședința Senatului USAMV Cluj-Napoca din 15.aprilie a.c. și prin HG nr. 978/3.08.2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 781 din 5 august 2022.

Detalii: https://ziarulfaclia.ro/noutati-in-structura-academica-a-usamv-cluj-napoca/

https://tribunainvatamantului.ro/noi-specializari-pentru-anul-universitar-2022-2023/