Proba scrisă a examenului de definitivat, informații la zi

6

Proba scrisă a examenului de definitivat, informații la zi

Proba scrisă a examenului de definitivat din acest an se susține la 20 iulie. Calendarul examenului cuprinde în continuare:

  • 27 iulie – afișarea rezultatelor
  • 27-28 iulie – înregistrarea contestațiilor
  • 28 iulie-3 august – soluționarea contestațiilor
  • 4 august – afișarea rezultatelor finale
  • 4-9 august – transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați
  • 9-16 august – validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

Bistrița-Năsăud

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud anunță că, în urma inspecțiilor la clasă și a validării dosarelor de înscriere, au întrunit condițiile de participare la proba scrisă 133 de candidați: 34 susțin proba scrisă la limba română și literatura pentru copii și metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, 20, la metodica predarii limbii și literaturii române/comunicarii în limba română și la metodica predării matematicii/matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română), 13, la educație fizică și sport, 10, la matematică, câte 5, la limba și literatura română, psihopedagogie specială și asisență medicală generală.

Centrul pentru susținerea probei este Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din Bistrița.

Alba

În județul Alba, la proba scrisă a definitivatului 2022 participă 140 de candidați. Centrul de examen este Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia.

La examenul pentru definitivat (primul grad didactic), media minimă de promovare este 8 (opt); nota de la proba scrisă are o pondere de 70% în media finală.

Detalii: https://tribunainvatamantului.ro/ce-trebuie-sa-stie-candidatii-la-examenul-de-definitivat-2022/