Proiect pentru dezvoltarea carierei didactice

11
Proiect pentru dezvoltarea carierei didactice
Foto: ULBS

Ministerul Educației, în parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș organizează conferința internațională International Conference on Mentoring in Teacher Education and Professional Training –  ICM 2021 (proiect POCU/904/6/25/146587), componentă a proiectului strategic de dezvoltare a carierei didactice „Profesionalizarea carierei didactice – PROF. Evenimentul se desfșoară în perioada 25-27 noiembrie 2021 online, sub egida Universității Lucian Blaga din Sibiu.

Conferința se adresează specialiștilor implicați în formarea profesorilor: profesioniști din învățământul superior, cercetători în educație, mentori, directori de școli, reprezentanți ai instituțiilor de formare a cadrelor didactice.

După cum ne informează organizatorii, obiectivul conferinței îl constitue „înființarea unui forum de dezbatere care să permită schimbul de bune practici privind mentoratul de carieră didactică și de practică pedagogică, ca parte a formării inițiale, dar și ca o componentă a dezvoltării profesionale continue. Totodată, acest eveniment științific important are menirea de a analiza posibilitățile de susținere a dezvoltării unei cariere atractive și motivante pentru viitorii profesori. Organizatorii își propun să ofere participanților oportunitatea de a afla mai multe informații cu privire la rolul și responsabilitățile mentorilor, la pregătirea sau expertiza lor specifică, la recrutarea și evaluarea lor, pentru a facilita o mai bună înțelegere a esenței mentoratului în educație”.

Între temele abordate se află pregătirea profesorilor în Aria Europeană a Educației; cooperarea europeană în redefinirea carierei didactice; mentorat pentru educație de calitate; bune practice de mentorat și dezvoltare profesională a profesorilor; starea de bine a profesorilor; provocări actuale și experiențe didactice în context pandemic etc.

Detalii: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/icm2021/ro/