S-a dat lege: învățământ dual la nivel universitar

Se poate organiza învățământ superior dual. Guvernul a dat ordonanță de urgență în acest sens, pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011: „Înstituțiile de învățământ superior acreditate vor putea organiza, împreună cu operatori economici, învățământ superior dual, formă de învățământ în care responsabilitățile cu privire la desfășurarea activităților de învățare, predare și evaluare sunt partajate între instituția de învățământ superior acreditată și operatori economici. Instituția de învățământ superior organizează și desfășoară activități de învățare, predare și evaluare, iar operatorii economici organizează activități de învățare prin muncă și participă la evaluare.
Totodată, instituțiile de învățământ superior vor putea înființa, singure sau prin asociere, societăți comerciale, fundații, asociații, unități de învățământ preuniversitar, consorții pentru învățământ dual, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiția ca acestea să se înființeze este aceea ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției.
Operatorii economici vor acorda burse, cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învățământul universitar, precum și din alte fonduri, pentru învățarea în condiții de calitate și vor beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:
a) valoarea cumulată a burselor plătite de către operatorii economici studenților înmatriculați la forma de învățământ superior dual se deduce din impozitul pe profit al acestora;
b) valoarea cumulată a investițiilor dedicate activităților de învățare prin muncă se deduce din impozitul pe profit al operatorilor economici;
c) personalul desemnat de către operatorul economic pentru îndrumarea directă a  învățării prin muncă beneficiază de scutire a plății impozitului pe venitul din salarii“.

Exit mobile version