Sancțiuni mari pentru „comerțul” cu lucrări de doctorat, licență, masterat

34

Sancţiuni mari pentru „comerțul” cu lucrări de doctorat, licenţă, masteratLegea învățământului superior va conține prevederea unor sancțiuni consistente pentru persoanele care cumpără sau vând lucrări de doctorat, de licență și de masterat. Proiectul legislativ discutat și definitivat în Comisia de învățământ a Camerei Deputaților a fost întregit în acest sens: „Constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de la 100.000 lei la 200.000 de lei fapta persoanei fizice sau juridice care pune la dispoziția studenților, studenților doctoranzi, cursanților contra cost, prin internet, prin rețele de socializare sau servicii de comunicare electronică, în scopul însușirii fără drept a calității de autor pentru lucrări științifice, referate, lucrări pentru examenele de evaluare pe parcurs, precum și de finalizare a studiilor universitare de licență, masterat și/sau de doctorat. Se autorizează Ministerul Comunicațiilor să identifice și să oprească imediat funcționarea site-urilor care promovează oferte de vânzare, vânzarea sau punerea la dispoziție a persoanelor fizice contra cost a produselor menționate mai sus. Redeschiderea site-urilor sub orice formă constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300.000 lei și 600.000 lei.”
Pe marginea acestei decizii a legiuitorilor, ministrul educației, Ligia Deca, a subliniat: „S-au introdus sancțiuni consistente în discuția de la comisie. Ne dorim să descurajăm fenomenul atât de oferire, cât și de cumpărare a unor astfel de lucrări. Este absolut necesar ca integritatea tuturor tipurilor de lucrări de finalizare, licență, masterat, doctorat să fie asigurată și de aceea sancțiunile sunt descurajatoare pentru orice tentative de acest tip. De altfel, cred că progresul tehnologic ne va și ajuta să descoperim mult mai eficient astfel de tentative.”

Referitor la posibilitățile concrete de depistare a ofertanților de lucrări gata făcute, aceia cu anunțuri pe site-uri, pe ziduri și pe stâlpi, ministrul a spus: „Ele sunt cunoscute în lumea academică. În multe cazuri există și anunțuri sau fluturași care sunt distribuiți în comunitățile academice. Este, cred eu, destul de facil, într-o primă fază, ca acele comisii de etică de la nivelul universităților să se autosesizeze și să ridice această chestiune. Avem și prevederi care clarifică exact care este riscul la care se supun. Cred că este bine să mediatizăm aceste lucruri, pentru că învățământul superior românesc nu poate produce performanță, nu poate răspunde nevoilor societății, dacă nu respectă norme de etică și integritate.”
Detalii: https://tribunainvatamantului.ro/nou-amendament-la-legea-invatamantului-superior-dispare-referirea-la-numarul-maxim-de-mandate-pe-care-o-persoana-le-poate-avea-intr-o-institutie-de-invatamant-superior-pentru-functiile-de-conducere/