Semnal de alarmă dinspre centrele de excelență

9

Semnal de alarmă dinspre centrele de excelențăSocietatea Academică din România (SAR) a lansat Diagnoza centrelor județene de excelență din România, la un an de la înființarea lor prin ordin al ministrului educației. SAR semnalează că Diagnoza „se vrea a fi tratată drept un semnal de alarmă, la orizontul demarării proiectului România Educată”, în condițiile în care „în documentele strategice nu întâlnim acțiuni concrete care să fie întreprinse de stat pentru a dezvolta centrele de excelență, unde se pregătesc elevii capabili de performanță școlară”. Din document, reținem câteva aspect.

Funcționarea centrelor de excelență din România

 • Până la ora actuală nu avem decât 19 centre de excelență funcționale, care au organizat servicii educaționale pe parcursul anului școlar 2020-2021. Acestui fapt îi poate reveni drept cauză fie perioada pandemică (deși centrele de excelență care și-au desfășurat activitatea, au realizat-o online, demonstrând faptul că există soluții, iar ordinul prevede aceste soluții, legitimând serviciile educaționale online), fie faptul că olimpiadele și concursurile școlare au fost suspendate de către Ministerul Educației, al doilea an la rând. Analizând Raportul privind starea învățământului realizat de Ministerul Educației, descoperim faptul că acesta nu include referințe cu privire la centrele de excelență sau la excelența/performanța în educație, fapt care poate demonstra interesul scăzut al instituției guvernamentale față de activitatea acestor unități conexe
 • În municipiul București nu există centru de excelență; de asemenea, nu avem centre de excelență în Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vrancea
 • Conform răspunsurilor primite de la inspectoratele școlare județene, în anul școlar curent, 9305 elevi au beneficiat de serviciile centrelor județene de excelență, media fiind de 516 elevi pregătiți la nivelul unui centru de excelență funcțional
 • Elevii care beneficiază de serviciile educaționale ale centrelor de excelență reprezintă 0,33% din totalul elevilor din România
 • În 10 din 19 centre județene de excelență funcționale s-au organizat competiții (probe scrise, testări la disciplinele vizate, concursuri) pentru a selecta elevii capabili de performanță, organizate, de regulă, la începutul anului școlar, cu subiecte concepute de profesorii care pregătesc grupele din cadrul centrului
 • În anul școlar 2020-2021, în centrele județene de excelență au predat aproximativ 1014 profesori, însă nu toți au fost plătiți
 • Cu privire la selecția profesorilor care predau în centrele județene de excelență, în 5 din 19 cazuri este necesar avizul inspectorului școlar de specialitate, iar în 2 cazuri colectivul de profesori nu și-a modificat componența
 • Din cele 19 centre județene de excelență funcționale din țară, 9 beneficiază exclusiv de finanțare de la bugetul de stat. În Timiș, Călărași, Buzău, Mureș, Brașov, primăriile nu contribuie la funcționarea centrelor județene de excelență
 • Din cauza pandemiei, centrele județene de excelență nu și-au putut desfășura activitatea decât online; totuși, 1/3 respondenți au declarat faptul că este o practică să se desfășoare activități de predare în școli, neexistând sedii propriu-zise ale centrelor județene de excelență, unde să poată fi proiectată activitatea didactică

Propuneri pentru organizarea centrelor de excelență ca hub-uri pentru tinerii talentați

 • Avantaje fiscale pentru întreprinderile care decid să sponsorizeze activitățile centrului județean de excelență, fie în vederea dezvoltării infrastructurii, creării de laboratoare sau organizarea de cursuri, conferințe, ateliere pentru elevii capabili de performanță
 • Dezvoltarea, de către Ministerul Educației, a unui mecanism de sprijin (sub forma unei platforme online dezvoltate de specialiști în educație, psihologi și experți de nișă) pentru testarea standardizată a elevilor, în vederea identificării abilităților acestora de a performa la anumite discipline. Testarea poate avea două componente (cea psihologică, respectiv cea cognitivă), mecanismul urmând să ajute centrele județene de excelență în vederea selectării elevilor care vor participa la activitățile de pregătire
 • Dezvoltarea ofertei curriculare în cadrul centrelor județene de excelență (STEM și științele viitorului, robotică, inteligență artificială, informatică aplicată) și printr-o mapare a nevoilor mediului privat, aceste dialoguri putând fi purtate prioritari la nivel județean/regional;
 • Recunoașterea centrelor județene de excelență ca partener pentru consultarea cu Ministerul Educației, Guvern, Administrația Prezidențială, Camera Deputaților și Senat, dar și alte instituții care promovează politici în domeniu
 • Centrele județene de excelență să poată accesa fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și din programul operațional Educație și Ocupare, în mod individual sau în parteneriat cu autoritățile publice locale (Primării, Consilii Județene) pentru a putea dezvolta hub-uri și laboratoare, care să susțină activitățile centrului. Centrele de excelență pot contribui la tranziția verde și digitală, implicând elevii capabili de performanță școlară în dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare-inovare la nivel local
 • Pilotarea unui program național de sprijin social și economic pentru familiile tinerilor capabili de performanță aflați în risc de excluziune socială sau sărăcie; tinerii urmează a fi atent selectați de către centrele județene de excelență, în colaborare cu DGASPC; familia va beneficia de acest sprijin social dacă elevul face dovada participării la competiții școlare de profil (condiție pentru eligibilitate)

Detalii: https://publicatii.romaniacurata.ro/publicatii/diagnoza-centrelor-judetene-de-excelenta-2021/