Servicii pentru integrarea absolvenților pe piaţa muncii

72
Servicii pentru integrarea absolvenților pe piaţa muncii
Foto: AJOFM Ilfov

Odată cu încheierea cursurilor de către clasele terminale de ciclu, informațiile despre orientarea profesională a absolvenților devin de actualitate. Ni le oferă Iulian Gavrilescu, directorul executiv adjunct al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov:

Absolvenţii de învățământ din promoţia 2022 sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piaţa muncii.

De ce e bine ca absolvenții să se adreseze de pe acum agențiilor pentru ocuparea forței de muncă?

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj care se acordă în cazul în care absolventul nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat. Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională,mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare aocupării (prime).

Orice absolvent, al oricărei forme de învățământ?

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Și cine nu ia bacalaureatul ori cine rămâne corigent?

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare. În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Cu ce acte să vină absolvenții la înscriere?

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui locde muncă, în evidenţele agenţiilor teritoriale, sunt:

  • actul de identitate
  • diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii
  • Curriculum Vitae
  • declarație pe proprie răspundere- privind starea de sănătate
  • acord de utilizare a datelor cu caracter personal

Detalii: www.anofm.ro, secţiunea Persoane fizice/Indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare