Sindicatele din învățământ: Ministerul Educației a înțeles să continue în a impune unităților de învățământ preuniversitar să recurgă la ilegalități

288

Sindicatele din învățământ: Ministerul Educației a înțeles să continue în a impune unităților de învățământ preuniversitar să recurgă la ilegalitățiMiercuri, Ministerul Educației a trimis către unitățile de învățământ din țară o precizare cu privire la concediile cadrelor didactice și ale educatorilor, pentru vacanța de primăvară, a cărei durată urmează să fie prelungită. De astfel, profesorii și educatorii care nu au ore cuprinse în programa claselor terminale, intră automat în concediu de odihnă în perioada 2 aprilie – 4 mai. Federațiile sindicale solicită Ministerului Educației modificare adresei, întrucât consideră că impune școlilor să comită „ilegalități” prin stabilirea concediilor pentru profesori în vacanța prelungită.

„Programarea concediului de odihnă este atributul exclusiv al consiliului de administrație al unității, neputând fi impuse perioade obligatorii de concediu, în lipsa unei dispoziții legale exprese. (…) Ministerul Educației a înțeles să continue în a impune unităților de învățământ preuniversitar să recurgă la ilegalități”, afirmă în răspunsul lor Federația sindicatelor libere din învățământ și cei de la „Spiru Haret”.

Potrivit adresei transmise în data de 31 martie de Ministerul Educației, cadrele didactice care au în încadrare clase a VIII-a, a XII-a zi și a XIII-a seral și/sau frecvență redusă, în perioada 12 – 29 aprilie 2021, vor merge la școală, iar cele care nu au ore cu clasele terminale vor fi programate în concediu de odihnă, în perioada 2 aprilie – 4 mai 2021. Educatorii pot intra în concediu doar în cazul în care în grădinițe nu se organizează activități în timpul vacanței stabilite, întrucât ministerul a stabilit că grădinițele pot rămâne deschise pentru „activiăți educaționale” în perioada vacanței.

Iată adresa transmisă integral de F.S.L.I și F.S.E „Spiru Haret” către minister:

„Modul în care a procedat Ministerul Educației este incorect. În primul rând, o asemenea circulară trebuia discutată cu partenerii de dialog social, în condițiile în care privește relațiile de muncă ale salariaților din învățământ. Aceasta cu atât maimult cu cât, în ședința Comisiei de Dialog Social din data de 25 martie 2021, reprezentanții noștri au atras atenția asupra impactului prevederilor ordinului în cauză; am primit atunci asigurări că orice măsuri vor fi dispuse numai după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale. Ori, în prezent, prin adresa mai sus menționată,cadrele didactice află că vor fi programate în concediu de odihnă. Să înțelegem că pentru Ministerul Educației, legislația în vigoare este facultativă și poate fi oricânt încălcată?

Vă reamintim că, recent, prind adresa comună a FSLI și FSE Spiru Haret, v-am sesizat faptul că programul EDUSAL obligă unitățile de învățământ ca „pe perioada vacanțelor,întregul personal didactic de predare, inclsuvi personalul de conducere, să se afle în concediu de odihnă”, fără a se ține cont de programările colective și individuale aprobate în consiliul de administrație în primele două luni ale anului școlar.

Am detaliat în adresa respectivă motivele pentru care o asemenea procedură este ilegală, încălcându-se dispozițiile Legii educației naționale, ale Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, ale Codului muncii și ale C.C.M.U.N.S.A.I.P., din care rezultă că programarea concediului de odihnă este atributul exclusiv al consiliului de administrație al unității, neputând fi impuse perioade obligatorii de concediu, în lipsa unei dispoziții legale exprese.

Nu numai că nu am primit răspuns la adresa noastră, dar Ministerul Educației a înțeles să continue în a impune unităților de învățământ preuniversitar să recurgă la ilegalități.

Subliniem faptul că, atât timp cât există deja programări ale concediilor de odihnă, realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, nu se pot încălca drepturile salariaților din învățământul preuniversitar printr-o simplă adresă. Orice modificare a perioadelor de efectuare a concediului de odihnă trebuie realizată în condițiile reglementate prin legsilația în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil, evident cu consecințe și asupra modului de salarizare a cadrelor didactice.

În plus, trebuie avut în vedere și faptul că, ulterior publicării în Monitorul Oficial a O.M.E. 3558/2021, unele inspectorate școlare și unități de învățământ s-au organizat și au stabilit în consiliile de administrație procedura de urmat în perioada următoare, cu respectarea reglementărilor aplicabile.

În consecință, vă solicităm să reveniți asupra adresei nr. 1970//DGIP/31.03.2021, modificând-o în acord cu legislația în vigoare, după consultarea federațiilor sindicale reprezentative.”