Strategia națională pentru comunicațiile cuantice în România

18
Strategia națională pentru comunicațiile cuantice în România
Foto: https://qt.eu/

Strategia națională pentru comunicațiile cuantice în România este elaborată de o echipă coordonată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca prin proiectul „Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice (QTSTRAT)”, partener principal fiind Institutul Național pentru Fizica Materialelor.

Proiectul urmărește „dezvoltarea capacității guvernului de a elabora, implementa și evalua politici, strategii și programe la nivel național, în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1) elaborarea strategiei naționale pentru dezvoltarea capabilităților naționale în domeniul comunicațiilor cuantice și 2) sprijinirea ministerului de resort în fundamentarea, elaborarea, actualizarea și comunicarea politicii, strategiei și programelor proiectate pentru dezvoltarea capacităților de comunicații cuantice a României. Proiectul este finanțat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Planul Sectorial de Cercetare- Dezvoltare-Inovare”.

În context, universitatea clujeană găzduiește conferința „Comunicațiile cuantice în România”, la care participă decidenți și specialiști în domeniu, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai mediului de cercetare-dezvoltare, ai mediului academic și ai mediului economic, precum și potențiali utilizatori publici sau privați.

Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Tehnologiile cuantice reprezintă noua paradigmă în domeniul comunication-computing. UBB are unele din cele mai puternice echipe de elaborare a strategiilor, care, împreună cu experții în tehnologiile cuantice din UBB, din Institutul Național pentru Fizica Materialelor și din alte instituții naționale/internaționale relevante, pot propune cu adevărat o strategie națională competitivă în domeniul cuantic. Le mulțumesc colegilor Radu Ionicioiu (coordonatorul proiectului) și Christian Săcărea (prorectorul UBB responsabil de proiect) pentru buna derulare a acestui proiect. Sunt sigur că strategia va întări de asemenea noul proiect RoNaQCI (Infrastructura Națională în Comunicații Cuantice), câștigat recent de un consorțiu național în competiția europeană (coordonat de Universitatea Politehnica din București și din care și UBB face parte), și alte proiecte viitoare pentru dezvoltări cumulative ale comunicațiilor cuantice în România. Spre exemplu, în același sens al dezvoltărilor cumulative, UBB a inițiat deja demersurile pentru primul curs postuniversitar în tehnologii cuantice din România.”

Detalii: „Știința, necesitate stringentă. Resurse pentru cercetarea și inovarea României Educate”, în Tribuna învățământului, nr. 23, anul II, serie nouă, noiembrie 2021, pp.104-107