Vaccinarea profesorilor, mult mai înceată decât vaccinarea elevilor

6

Vaccinarea profesorilor, mult mai înceată decât vaccinarea elevilorVaccinarea elevilor avansează în ritm apreciabil, în timp creșterea ratei de vaccinare a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliary și a celui nedidactic se menține firavă. Aprecierea este susținută cu date statistice de col. dr. Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva Covid-19, care ne informează de la o săptămână la alta, rata de vaccinare a elevilor a înregistrat o creștere de 63,18%, pe când rata de vaccinare a cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice a crescut cu aproximativ 5%. Procentele sunt calculate pe baza prezentării la centre de vaccinare deschise în unități de învățământ, precum și la acțiuni realizate cu echipe mobile. Coordonatorul campaniei naționale precizează că în unitățile de învățământ preuniversitar există 50 de centre de vaccinare active.

Cu 15% în urma restului Europei

Rata de vaccinare la nivel european a ajuns la 61% cu cel puțin o doză și la 57-58% cu schemă completă, anunță col. dr. Valeriu Gheorghiță, făcând comparația că „practic, suntem la o diferență de aproximativ 15% față de ce se întâmplă la nivel european” în ansamblu, nu doar în țările membre ale UE: „Sigur că avem mult de recuperat, însă trebuie să remarcăm faptul că în ultimele două luni s-au înregistrat progrese importante și sper să menținem această rată și ritm de vaccinare, să o creștem în perioada următoare și în felul acesta să putem atinge acea imunitate colectivă, imunitatea de grup, care să ne ferească față de următoarele consecințe ale valurilor următoarea”.

Detalii: https://tribunainvatamantului.ro/cabinete-de-vaccinare-a-copiilor-sub-12-ani-in-centrele-existente/